บ้านคอนสาย
otop นวัตวิถีบ้านคอนสาย

บ้านคอนสาย หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนสายความเป็นมาสืบเนื่องจากตำนานผาแดงนาไอ่ค้า อยู่เขตเมืองหนองหาน นามเมืองหลวง ท้าวผาแดงนางไอ่ค้าอยู่เมืองผาพงษ์ ต่อมาท้าวผาแดง กับนางไอ่ค้ารักชอบพอกันมาก ส่วนท้าวภังคีก็ชอบนางไอ่ค้าเช่นกันแต่ภังคีไม่สมหวังจึงได้แปลงกายเป็นกระรอกข้าว(ด่อน) นางไอ่ค้าเห็นก็อยากได้สั่งให้นายพรานน้ายิง สายธนูขาดจึงแบก “คอนสาย” ธนูที่คอนสาย 

จึงเรียกบ้านคอนสาย และมีได้ประเพณีแข่งขันจุดบั้งไฟของท้าวผาแดงกับพยาขอมและพนันกันว่าถ้าบั้งไฟจุดขึ้นและชนะจะได้นางไอ่ค้า ท้าวผาแดงเป็นผู้ชนะท้าวภังคีพญาขอมไม่ยอม จึงเกิดการไล่ติดตามนางไอ่ค้ากับท้าวผาแดงที่ขี่ม้าหนี ท้าวภังคีแปลงตัวเป็นนาค ม้าวิ่งไม่ได้ติดโคลนตม จนนางไอ่ค้าตกม้าลงไปในพื้นพญานาค จึงได้เรียกเป็นหนองหานจนเท่าทุกวันนี้ ในระยะเริ่มแรกมีคนสองเมืองย้ายมาตั้งรกราก มีครอบครัวเมืองอุบล-เมืองโคราช หลายครอบครัวจนขยายใหญ่ขึ้น ผู้ที่ตั้งชื่อหมู่บ้านคือ นายสม บุญสิทธิ์ (ขุนจีต จ้านงค์ บุญสิทธิ์)

อาชีพหลัก: ทำนา ทำไร่ อาชีพรอง: ทอเสื่อกก

ทิศเหนือ: ติดต่อกับ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 
ทิศใต้: ติดต่อกับ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันออก: ติดต่อกับ ต.บ้านจีตอ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ผลิตภัณฑ์บ้านคอนสาย

© 2018 - www.konsai2561.com. All rights reserved.